Co je to e-recept?

Co je to e-recept?

02. 01. 2018 / 14:00

Některé léky mají mnoho nežádoucích či vedlejších účinků, mohou způsobovat závislost a bývají zneužívány. Prodej těchto léků přes internet je nelegální, a ve většině případů se jedná o padělky, které přípravku neodpovídají kvalitou ani složením.

Takové léčivé přípravky mohou být vydávány pouze na recept v lékárně, čímž je zajištěna jak ochrana zdraví pacienta, tak i společnosti. Poté, co lékař zváží vhodnost léčby, lékárník může takový lék pacientovi vydat s náležitým poučením o užívání.

1. ledna 2018 bylo ve všech lékárnách v České republice spuštěno vydávání léků prostřednictvím e-receptů. Vzhledem k tomu, že naše lékárna zpracovává elektronické recepty již od roku 2016, tento přechod pro nás nepředstavoval žádné velké změny. Lékařem vydaný e-recept je vložen do Centrálního úložiště elektronických receptů, pacient dostane identifikátor receptu vytištěný v podobě čárového kódu, nebo mu je poslán do mobilu či e-mailu. My si pak příslušný recept pomocí načtení kódu najdeme a vydáme podle něj předepsané léky.

Zpět